PHÂN ƯU: Cụ Ông TRẦN CÔNG TÀM

Nhận được hung tin, Thân Phụ của HTr.Trưởng Nguyên Hảo Trần Công Lai, Phó Trưởng Ban Ðiều Hành BHD/GÐPT/VN/HK là: Cụ Ông: TRẦN CÔNG TÀM Sinh năm 1914 tại Quảng Nam, đã mệnh chung vào lúc 22 giờ 10 phút giờ Việt Nam, ngày 26 tháng Sáu, 2019 HƯỞNG ÐẠI THỌ 106 tuổi. Linh Cữu quàn…

Ðại Hội GÐPT Miền Thiện Hoa, 2019-2023

“Trong tinh thần luôn nâng cao ý thức trách nhiệm và kiến thức tổ chức Gia Ðình Phật Tử, hướng tới tương lai để đưa tổ chức Gia Ðình Phật Tử ngày một đi lên. Mặc dù điều kiện rất khó khăn và có nhiều trở ngại. Nhưng ý chí và hạnh nguyện của người…

ST: Tân Ban Hướng Dẫn GÐPT Miền Phước Huệ

Theo Quyết Ðịnh số1102 của Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Huynh trưởng Trưởng ban Quang Ngộ Ðào Duy Hữu ký, đã ông nhận thành phần nhân sự Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Phước Huệ sau Ðại Hội kỳ VI, nhiệm kỳ 4 năm, như sau:…