Hoa Vô Ưu: Kính báo Trọng Bệnh và Cung Thỉnh Đại Chúng

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh Kính báo Trọng Bệnh và Cung Thỉnh Đại Chúng góp lòng cầu nguyện cho Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Viện chủ Chùa Bảo Quang sớm bình phục. Hòa thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang, tên thật là Dương Thanh Tùng, sinh quán Thanh Lương, Bình Thuận. Về…