Thích Phước Hậu: Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Quảng Thanh và Thông Tin Tang Lễ

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, nghệ nhân Thanh Trí Cao, là người con ưu tú của tỉnh Bình Thuận, bậc kỳ tài củaPhật Giáo Việt Nam Hải Ngoại, và là một con người thành tựu trên nhiều lãnh vực văn học nghệ thuật. 1. Cuộc Đời Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, thế danh Dương Thanh Tùng, đạo hiệu Thích Quảng Thanh, bút hiệu Thanh Trí Cao. Ngài sinh năm…