Uyên Nguyên: Thầy Quảng Thanh, chí nguyện lớn, thực hành lớn và, mới…

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, cố vấn giáo hạnh GÐPT Bảo Quang, chùa Bảo Quang, Santa Ana, California (Ảnh: Uyên Nguyên) Trước, sau, nhiều anh em huynh trưởng về sinh hoạt đơn vị GÐPT ở chùa Thầy, cũng lần lượt ra đi. Tôi cũng từng đến đây, rồi ra đi. Ở đây không phải là chuyện…