Ðại Hội GÐPT Miền Thiện Hoa, 2019-2023

“Trong tinh thần luôn nâng cao ý thức trách nhiệm và kiến thức tổ chức Gia Ðình Phật Tử, hướng tới tương lai để đưa tổ chức Gia Ðình Phật Tử ngày một đi lên. Mặc dù điều kiện rất khó khăn và có nhiều trở ngại. Nhưng ý chí và hạnh nguyện của người huynh trưởng luôn là yếu tố nòng cốt của tổ chức. Ðể thực hiện đúng theo Nội Quy và Quy Chế của Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Hoa sẽ tổ chức Ðại Hội Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử Miền Thiện Hoa Kỳ VI – 2019 – 2023 với mục đích tổng kết thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, bầu lại Ban Hướng Dẫn cho nhiệm kỳ tới, và hơn thế nữa là để cùng nhau sách tấn tu học và phụng sự Ðạo Pháp.”

Ðó là đoạn vào đầu của bức Thông Tư, tổ chức Ðại Hội, do Huynh trưởng Trưởng Ban Tâm Tựu Sử Thành ký và phổ biến ngày 10 tháng Năm, 2019. Mục đích đại hội nêu ra ba điểm:
1. Ðúc kết thành quả nhiệm kỳ 2015 – 2019
2. Công cử thành phần Ban Hướng Dẫn nhiệm kỳ 2019 – 2023
3. Soạn thảo và hoạch định chương trình sinh hoạt cụ thể và có hiệu quả của miền trong nhiệm kỳ tới.

Thời gian và địa điểm bắt đầu từ 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2019 cho đến 03 giờ chiều chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019. Tại chùa Vạn Hạnh, 3015S Martin Luther King Jr Blvd, Lansing MI 48910.

Sen Trắng xin chia sẻ thông tin đại hội để nhau hân hoan cùng hướng tâm về thành quả tốt đẹp của đại hội không chỉ riêng anh chị em Thiện Hoa mong cầu sẽ đạt được mà đó là niềm hy vọng chung của Ðạo tràng Lam viên Hoa Kỳ.

 

Leave a Reply