Chúc Mừng Tân Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Thiện Hoa

Như bản tin Sen Trắng đã chia sẻ trước đây, Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Miền Thiện Hoa đã được tổ chức từ thứ Bảy ngày 27 tháng 7, 2019, cho đến 03 giờ chiều chủ nhật ngày 28 tháng 7, 2019. Tại chùa Vạn Hạnh, Lansing, MI. Mục đích đại hội xoay quanh ba trọng điểm: 1. Ðúc kết thành quả nhiệm kỳ 2015 – 2019; 2. Công cử thành phần Ban Hướng Dẫn nhiệm kỳ 2019 – 2023 và 3, Soạn thảo và hoạch định chương trình sinh hoạt cụ thể và có hiệu quả của miền trong nhiệm kỳ tới.

Sau mấy ngày hội ngộ, họp bàn trong tình huynh đệ, ngoài các phật sự vừa nêu, đặc biệt đã công cử thành phần nhân sự tân BHD nhiệm kỳ mới, với Ban Thường Vụ gồm những anh chị trưởng, như sau:

  1. Trưởng ban: Htr Nhuận Đạo – Lê Văn Tân
  2. Phó TB Quản trị, Điều hành: Htr Nguyên Phú – Vũ Quang Vinh
  3. Phó TB Nghiên cứu, Huấn luyện: Htr Minh Nghị – Hồ Bảo Vĩnh Nghi
  4. Phó TB Truyền thông, Xã hội: Htr Khai Tâm – Thái Thoại Bình
  5. Tổng Thư ký: Htr Nguyên Trà – Trần Đình Đài
  6. Tổng Thủ Quỹ: Htr Nguyên Quế – Trần Thị Ái Hoa

Sen Trắng xin chia sẻ kết quả đại hội đến đại chúng lam viên, cùng vui niềm vui thành tựu của đại hội cũng như quý anh chị em Huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT Thiện Hoa.

 

 

Leave a Reply