Uyên Nguyên: Chấp Tướng


Hậu nhân đúc tượng Phật chuộng mắt mi Ngài lúc nào cũng lim dim hiền từ nhìn xuống. Dạy con trẻ hàm ý “mắt thương nhìn đời”. Một hôm Cu Tí thấy Chú Tiểu ngồi tĩnh tọa mà ngửa cổ, khép chặt hai mi, bèn hỏi cớ sao. Chú Tiểu cười khì: Ngồi yên lâu…

Quảng Pháp: Tháng 5, ghét và thương…


… theo ta cùng những tháng, năm… Ðúng một năm, sau ngày anh Ðại vĩnh viễn ra đi, Nội của tôi cũng ngã bệnh rồi mất! Ðiều trùng hợp ngẫu nhiên là cả hai đã không hẹn, mà xa lìa cõi tạm này trong cùng một khoảng thời gian tháng 5, nên bỗng dưng là, tháng…

Hoa Ðàm số 4: Suy Nghĩ Về Văn Học Phật Giáo Việt Nam


Ðặc san Hoa Ðàm – Số 4 – Chủ Ðề “Văn Học Phật Giáo”, phát hành ngày 30 tháng Tư, 2017 Chủ trương và thực hiện: Hoa Ðàm Group Kết tập: Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ – Nguyên Túc Nguyễn Sung Tâm Khai Sơn Nguyễn Anh Thy Nhuận Pháp Trần Nguyễn Nhị Lâm – Quảng Pháp Trần Minh…