Thông Ðiệp của Thiền Sư Nhất Hạnh gởi đến LHQ về Vấn Ðề Biến Ðổi Khí Hậu

Năm 2014, tổ chức Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã mời Thiền sư Thích Nhất Hạnh, với tư cách một nhà lãnh đạo tâm linh quốc tế, viết một thông điệp ngắn về vấn đề biến đổi khí hậu và về mối liên hệ giữa con người…