Uyên Nguyên: An vị Phật, an vị “ta”

Có vị Phật tử nọ bỏ bạc ngàn mua được tượng quý, lặn lội leo núi đến tận thảo am thỉnh Sư về thiết lễ an vị Phật. Ðến nơi tỏ tấc dạ ân cần nhưng Sư một mực từ chối. Chỉ mời khách uống trà, nghỉ mệt trước khi tiễn lui về. Trên đường xuống núi, lòng tiu ngỉu…

Uyên Nguyên: Những ngày ở bệnh viện

Buổi tối cuối cùng, chỉ còn lại bà với hơi thở nhọc… * Phòng có hai giường bệnh, những ngày ở đây tôi nghe đủ những lời dằn vặt của ba cậu con trai, họ không đến cùng lúc, nhưng có cùng một luận điệu: – Bà không đưa tiền, không ai giặt đồ cho…