Uyên Nguyên: An vị Phật, an vị “ta”

_MG_0169.jpg

Có vị Phật tử nọ bỏ bạc ngàn mua được tượng quý, lặn lội leo núi đến tận thảo am thỉnh Sư về thiết lễ an vị Phật. Ðến nơi tỏ tấc dạ ân cần nhưng Sư một mực từ chối. Chỉ mời khách uống trà, nghỉ mệt trước khi tiễn lui về.

Trên đường xuống núi, lòng tiu ngỉu như diều đứt dây, song nửa đường gặp chú Tiểu đang gánh nước lên, Phật tử nọ đem chuyện kể lại. Chú Tiểu mỉm cười cung kính chấp tay, thưa:

“Nếu lòng Thí chủ không an thì đặt tượng Phật trên bệ cao, hoa trái sum suê, mâm quả tràn ngập, thời cũng chẳng an được…”.

Nói tới đây chưa dứt lời, vị Phật tử kia như bừng giấc mộng. Cám ơn rối rít, hoan hỷ ra về lòng tràn ngập an vui.

Uyên Nguyên
Muà Phật đản sinh, 2017

(trích truyên PG 100 chữ)

Leave a Reply