Thượng Tọa Thích Từ Lực yễm trợ Huynh trưởng GÐPT miền Bắc Cali tham dự Trại Hè Tỉnh Thức (V), 2017

Trong một thư ngỏ gởi qua phương tiện email, Thượng Tọa Thích Từ Lực, viện chủ chùa Phổ Từ, Hayward, CA, đã ngỏ lời tha thiết gọi mời anh chị em Huynh trưởng GÐPT cùng tham dự TRẠI HÈ TỈNH THỨC , 2017. Nhân đó, riêng quý anh chị trưởng nào cư ngụ tại vùng bắc Cali, “thuộc…