Dr. Alexander Berzin | Tâm Quảng Nhuận dịch Việt: Nghiên cứu Phật giáo trong thời đại kỹ thuật số | Studying Buddhism in the Digital Age

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã kêu gọi Phật giáo thế kỷ 21 không tập trung vào nghi lễ, cầu nguyện và lòng sùng kính, mà là nghiên cứu, đặc biệt là các tác phẩm của mười bảy đạo sư đáng trọng của Nalanda. Để phù hợp với kỹ năng về phương pháp của Đức…