SGI | Tâm Kiểm lược dịch: Lòng nhân ái là sự đoàn kết của những trái tim | Compassion: Solidarity of the Heart

Khát vọng cơ bản nhất của tất cả mọi người là được sống hạnh phúc. Tuy nhiên, xã hội loài người được định hình bởi những lực lượng hoạt động mạnh mẽ đang chống lại khát vọng cơ bản này: từ bạo lực tràn lan, tàn phá môi trường vô lối, đến sự bóc lột…

Executive Power | Tâm Kiểm lược thuật: Thách thức của người lãnh đạo: Sợ thất bại | Leadership Challenges: Fear of Failure

Trong tất cả những thách thức mà các nhà lãnh đạo phải đối mặt, không có thách thức nào có sức lan tỏa lớn hơn nhưng lại ẩn chứa nỗi sợ hãi về một sự thất bại. Chỉ những người dám thất bại lớn mới có thể đạt được thành công lớn.” – Robert F.…

Đồng Trúc Thái Văn Bá: Lam Sử Khắc Ghi Công Đức và Lam Hạnh Anh TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai.

Công đức vô lượng của Anh TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai, cùng Anh TÂM PHÁC Võ Văn Phát, kết hợp cùng Ban-Hướng-Dẫn GĐPT Đà Nẵng, phát tâm tôn tạo bức tượng Pháp thân Đức Quán-Thế-Âm Bồ Tát, Cung Nghinh tôn trí trên đĩnh Đài Lục Hoà, Trại Trường GĐPT Việt Nam tại Đà-Lạt, (1970-1973). Công…