Sen Trắng: Happy New Year! | Tết Dương Lịch 2022

Nhân Tết Dương Lịch, 2022 Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng Ban Biên Tập Trang Nhà Sen Trắng Thành tâm kính Chúc Chư Tôn Đức Giáo Phẩm cũng như toàn thể Chư liệt vị Đạo Hữu Phật tử, Đồng Hương Việt Nam; Quý Anh-Chị-Em lam viên GĐPT khắp…