Thông cáo báo chí số 4, 04/01/2022: Về việc Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam

Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973, và được sự tán trợ của chư tôn đức Tăng, Ni và Cư sĩ trong…

Sen Trắng giới thiệu: Tạo Điều Kiện Cho Thế Hệ Tiếp Nối Của Những Người Tu Hành Theo Đạo Phật | Cultivating the Conditions for the Next Generation of Buddhist Practitioners

Cho dù bạn là một Phật tử thế hệ đầu tiên hay xuất thân từ một gia đình theo đạo Phật, thì những điều kiện thuận lợi vốn có cho phép bạn nhận ra mối liên hệ của mình với giáo pháp. Khyentse Foundation đang xúc tiến các dự án giáo dục giúp trẻ em…