Wisdom Publications: Ngày tuyết rơi của Zen và Bodhi | Zen and Bodhi’s Snowy Day

Hãy lắng nghe câu chuyện vui tươi, ấm áp về khám phá và kỳ quan mùa đông này sẽ giới thiệu sự tỉnh thức và khiến con bạn thích thú. Zen và Bodhi là hai chú gấu koala trong một ngày tuyết rơi, ra ngoài để tìm hiểu về thế giới. Tuyết đến từ đâu? Gió…

Reverend Earl Ikeda | Tâm Tri phỏng dịch: Mùa Thành Đạo với ý nghĩa cho đi | O Bodhi Tree, O Bodhi Tree

Ánh sáng từ Cội cây Bồ Đề – Phật tử hòa vào tinh thần ngày lễ Thành Đạo với ý nghĩa của cho đi. Tháng 12 là một tháng của những ngày lễ trọng đại, cũng như các ca từ quen thuộc ca ngợi rằng đó “khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm”. Riêng tôi…

By Dharma Master T’ai-Hsu: The Practice of Bodhisattva Dharma | Determining The Bodhicitta: The Four Great Vows And The Four Defeats Of The Bodhisattva Dharma

Determining the Bodhicitta is spoken of in the last of the Four Great Vows as follows: “The Supreme Enlightenment we vow to achieve.” Enlightenment is Bodhi; Supreme Enlightenment is the Anuttara-Samyak-Sambodhi or the Buddha Fruit. Determining the Bodhicitta means using the faith of our worldly minds to vow to complete this path. However, if one…