Nhất Tâm Cầu Nguyện: Cụ Bà Diệu Thảo Bùi Thị Hiếu – Bà Nội của HTr Huệ Trí và Ngọc Hạnh

Nhận được tin Bà Nội của Huynh trưởng Huệ Trí Nguyễn Gia Hải, – Tổng Thư Ký BHD Miền Quảng Đức (Tây Nam Hoa Kỳ); – Phó Trưởng Ban BHD Miền Thiện Hoa (Đông Bắc Hoa Kỳ); – Liên Đoàn Trưởng GĐPT Hoa Nghiêm San Diego, California, Là Cụ Bà: DIỆU THẢO BÙI THỊ HIẾU Sinh ngày…