Rev. Peter Hata | Sen Trắng lược thuật: Ghi chú ngắn về Bodhi Day | The Significance of Bodhi Day

…  Điều cốt yếu là phải hiểu rằng, như chúng ta đã thấy trước đó, trong sự thức tỉnh của đức Phật, về cơ bản, là đã đánh thức sự mê muội của chính mình. Trước đó, trong câu chuyện của Four Gates, Siddhartha bị sốc và mất tinh thần khi gặp phải sự vô…

Jundo Cohen | Tâm Hài Hòa lược thuật: Hãy đón mừng “Bodhi Day” như một ngày lễ hoan hỷ và ấm cúng của gia đình! | Let’s Make Bodhi Day a Family Event!

Hầu hết chúng ta thường nghĩ rằng các cộng đồng Phật giáo ở phương Tây đã không đặt trọng tâm đúng mức cần thiết cho trẻ em. So với người lớn, rõ ràng chúng ta thiếu một số yếu tố để truyền đạt giáo lý cũng như phương pháp thực hành cơ bản cho trẻ…