BHD/HK: Hội thảo và Trại Họp Bạn Huynh trưởng Toàn quốc


Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ kính thông tư đến các Ban Hướng Dẫn và Đại diện miền những chi tiết về việc tổ chức Trại Họp Bạn và Khóa Hội Thảo Huynh trưởng:

One thought on “BHD/HK: Hội thảo và Trại Họp Bạn Huynh trưởng Toàn quốc

  1. Pingback: Nhân Trại Họp Bạn Toàn Quốc Viên Lạc, đọc lại bài thơ ‘HOA ÐẠO’ của Trần Trung Ðạo | SEN TRẮNG Hoa Kỳ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s