BHD/HK: Hội thảo và Trại Họp Bạn Huynh trưởng Toàn quốc

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ kính thông tư đến các Ban Hướng Dẫn và Đại diện miền những chi tiết về việc tổ chức Trại Họp Bạn và Khóa Hội Thảo Huynh trưởng:

One thought on “BHD/HK: Hội thảo và Trại Họp Bạn Huynh trưởng Toàn quốc

  1. Pingback: Nhân Trại Họp Bạn Toàn Quốc Viên Lạc, đọc lại bài thơ ‘HOA ÐẠO’ của Trần Trung Ðạo | SEN TRẮNG Hoa Kỳ

Leave a Reply