VIÊN LẠC, 2019: Mười ngày đếm ngược (Sổ tay)


Điểm hẹn đã sẵn, tình Lam ngong ngóng chờ. Thời gian còn lại bỗng dưng dài đăng đẵng. Những ngày qua họp Ban Quản Trại chung, nhóm Tiểu ban hội thảo các đề cương rôm rả…Niềm hân hoan xen lẫn nỗi âu lo thấp thỏm… VIÊN LẠC, 2019, những ngày đếm ngược bao chuyện vắn…

Thích Từ Lực: Con Đường Vạn Hạnh Nở Hoa


Thượng Tọa Thích Từ Lực, giữa (Ảnh: Thanh Truong) LỜI THƯA ST: Tâm phàm phu chúng sinh còn có chỗ phân biệt, Chánh Pháp vì đó không lập biên địa. Lời thuyết nào lợi lạc quần sanh đều mong được xiểng dương rộng khắp. Sen Trắng xin giới thiệu bài cảm niệm của Thượng Tọa Thích Từ Lực, bậc thầy gần…

Quang Ngộ: Thông Tư: Về việc tổ chức Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh Gia Đình Phật Tử Việt Nam


Để tưởng niệm công hạnh của bậc cao tăng long trượng thiền môn, cả cuộc đời cống hiến cho Dân tộc, Đạo pháp và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đặc biệt là sự bảo bọc và giáo dưỡng tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình…

Mừng Sinh Nhật Trưởng Niên TÂM VINH ÐOÀN VĂN LỘC


Trưởng Niên TÂM VINH ÐOÀN VĂN LỘC (Ảnh: Quảng Thọ Ðoàn Tùng)   Văn Phòng Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa phổ biến thông báo, và trân trọng mời quý Huynh Trưởng thành viên Hội Đồng Cấp Dũng-Tấn; Quý anh chị trong Đoàn Huynh trưởng và Cựu Huynh trưởng; Thành viên Ban Hướng Dẫn…

Chia Buồn: H.Tr Cấp Dũng Chí Pháp Nguyễn Thanh Quang


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HOA KỲ BI-TRÍ-DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ VPTT: 5555 MARICOPA ST, TORRANCE, CA 90503 TEL 310 634-6503 – FAX 310…