Kỳ Thi Sinh Hoạt Online lần thứ 3, GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ


Với nổ lực giữ nhịp sinh hoạt năng động và mối liên lạc thâm tình của gia đình áo lam giữa mùa đại dịch Covid vẫn còn âm ỉ trong đời sống xã hội khắp nơi trên toàn thế giới, BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ nói chung và Khối Nghiên Cứu Huấn Luyện nói riêng đã không ngừng tổ chức những buổi cầu nguyện, khóa tu học cũng như giải thi đua online qua các chủ đề ý nghĩa trong năm. Tiếp đến, giải thi kỳ 3 tiếp nối trong tâm tình hướng dâng lên đấng Mẹ hiền, nhân mùa Hiếu Hạnh, Vu Lan, PL 2564 (2020). Sen Trắng xin trân trọng chuyển đến nhà lam bốn phương nội dung phật sự nói trên. Rất mong đón nhận sự tham gia nhiệt tình của tất cả anh chị em. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s