Gia Đình Phật Tử Việt Nam khắp thế giới hành động hướng về vùng lũ, miền Trung Việt


Lời thưa: Mầu nhiệm thay! trong gian nan, khổ đau của đồng bào ruột thịt; của miền Trung nơi đất Mẹ quê Cha, đã khơi nguồn Tình máu mũ không chỉ là Tình Việt Tộc mà còn hâm nóng lại thâm tình Áo Lam muôn phương hải ngoại. Như lời Thầy ân cần nhắn nhũ: “Phật tử hải ngoại, cũng như bộ phận lớn khác của dân tộc, vì những lý do hoặc kinh tế, hoặc chính trị, mà phải rời bỏ quê hương, trở thành công dân nước khác, với đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi của đất nước đang cưu man mình; nhưng trong huyết quản, trong tâm thức, các Phật tử Việt nam hải ngoại không thể quên bẵng cội nguồn, do đó luôn luôn vẫn cảm thấy nghĩa vụ thiêng liêng của mình không chỉ đối với quá khứ tổ tiên, mà còn cả với nhiều thế hệ hiện tại và tương lai, vẫn thao thức với tâm niệm nào đó về tiền đồ của Tổ quốc. Đây không phải là nghĩa vụ hai tầng, một vai hai gánh nặng…” Hôm nay, khắp nơi áo Lam đang hướng về vùng lũ bằng tâm và lực, bằng lời từ ái và hành động cụ thể ân cần, truyền gởi năng lượng về quê nhà bao phen khốn khổ… Sen Trắng tổng hợp các thông tin liên quan cứu trợ của các cấp Giáo Hội cũng như Ban Hướng Dẫn trên toàn thế giới với ước mong Lam Viên mọi nơi, tùy nghi trải lòng chia sẻ. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thưa Quý ACE,
Hưởng ứng Thông Tư của Tổng Vụ TừThiện GHPGVNTN Hoa Kỳ và Thông Tư BHD Hải Ngoại về việc
Cứu trợ nạn nhân Lũ Lụt miền Trung Việt Nam. Thiết tha kêu gọi  quý Huynh Trưởng Thành viên BHD Hoa Kỳ tiên phong phát tâm ủng hộ tịnh tài, quý ACE ủng hộ và gởi đến Miền mà quý ACE đang sinh sống và Thông báo qua email cho Văn Phòng BHD HK biết.
Kính chào Tình Tấn,
Quang Ngộ – Đào Duy Hữu
Trưởng Ban
_______________________________

Nam Mô Tầm Thanh CứuVăn Phòng Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ

Kính chuyển Thông Tư kêu gọi cứu trợ lũ lụt miền trung Việt Nam của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ. (đính kèm)
Kính mong các BHD Miền triển khai vận động. Tịnh tài quyên góp được các Miền gởi thẳng về Ni Sư Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Từ Thiện như hướng dẫn trong Thông Tư và thông báo cho Văn Phòng BHD HK biết.
Đồng thời Văn Phòng cũng chuyển tiếp Thông Tư kêu gọi cứu trợ của BHD HN. (đính kèm)
Kính chào Tinh tấn
Nguyên Từ – Nguyễn Quốc Hưng
Tổng Thư ký
Sen Trắng sẽ cập nhật thông tư khác, nếu có

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s