Quang Ngộ: Thông Tư: Về việc tổ chức Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Để tưởng niệm công hạnh của bậc cao tăng long trượng thiền môn, cả cuộc đời cống hiến cho Dân tộc, Đạo pháp và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đặc biệt là sự bảo bọc và giáo dưỡng tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm vào lúc 5 giờ 00 chiều chủ nhật ngày 03 tháng 12 năm 2017 tại chùa Khánh Hỷ, số 10502 Orangewood Ave, Garden Grove, CA 92840, Tel 714 638-4946. Dưới sự chứng minh của chư tôn đức giáo phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – Hoa Kỳ và Chư Tôn Ðức Thân Hữu Già Lam.

 

Leave a Reply