Quang Ngộ: Thông Tư: Về việc tổ chức Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh Gia Đình Phật Tử Việt Nam


Để tưởng niệm công hạnh của bậc cao tăng long trượng thiền môn, cả cuộc đời cống hiến cho Dân tộc, Đạo pháp và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đặc biệt là sự bảo bọc và giáo dưỡng tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm vào lúc 5 giờ 00 chiều chủ nhật ngày 03 tháng 12 năm 2017 tại chùa Khánh Hỷ, số 10502 Orangewood Ave, Garden Grove, CA 92840, Tel 714 638-4946. Dưới sự chứng minh của chư tôn đức giáo phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – Hoa Kỳ và Chư Tôn Ðức Thân Hữu Già Lam.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s