Thích Pháp Tánh: Chùa Khánh Hỷ Kính Mời Dự Lễ Tưởng Niệm Cố HT Đức Chơn, Vào 5 PM, Chủ Nhật, Ngày 3 Tháng 12 Năm 2017

Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Trù trì chùa Khánh Hỷ (Ảnh: Quảng Pháp)

Để tưởng niệm công hạnh một đời tận tụy cống hiến cho Đạo Pháp và Dân Tộc của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn, viên tịch vào ngày 27 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 10 tháng 10 năm Đinh Dậu) tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn, Chùa Khánh Hỷ sẽ long trọng tổ chức Lễ Cầu Nguyện và Tưởng Niệm bậc cao Tăng của Phật Giáo Việt Nam.

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn là một trong những vị đệ tử xuất gia của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN. Cố Trưởng Lão HT Thích Đức Chơn nguyên là Thành Viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống GHPGVNTN. Ngài được cung thỉnh làm Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già và Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Cố Trưởng Lão Hòa Thượng sinh năm 1932. Ngài trụ thế 86 năm và 62 hạ lạp.

Thay mặt Tăng Chúng Chùa Khánh Hỷ chúng con xin thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức và kính mời quý Đồng Hương Phật tử quang lâm và tham dự lễ tưởng niệm.

Thời gian: Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2017, vào lúc 17:00.

Tại: số 10502 Orangewood Ave, Garden Grove CA 92840, điện thoại (714) 333-8924, Email: luubinh51@yahoo.com

Sự hiện diện của quý vị nói lên lòng kính ngưỡng một bậc cao Tăng thạc đức đã một đời phụng sự Đạo Pháp và dân tộc.

Kính cung thỉnh và kính mời.

Tỳ kheo Thích Pháp Tánh

Leave a Reply