Dr. Phe Bach/Dr. Khanh T. Tran: ENGAGED BUDDHISM AND THE ENVIRONMENT – A Solution to Slow down Global Warming

According to the majority of researchers, the state of global warming or climate change is very real and is gradually and severely growing in both size and danger they pose. The main reason of this is the excessive increase in the emission of carbon dioxide within the past 30 years due to the burning of…

Tiến sĩ Dan Brook & Tiến sĩ Richard Schwartz: Hâm Nóng Toàn Cầu và Chúng Ta

Photo: Internet   Tiến sĩ Dan Brook là một nhà văn, diễn giả, nhà hoạt động, và giáo sư môn xã hội học tại Đại học Tiểu bang San Jose. Ông cũng bảo quản Eco-Eating tại http://www.brook.com/veg, Vegetarian Mitzvah tại http://www.brook.com/jveg, Không Hút Thuốc? tại http://www.brook.com/smoke, và hoan nghênh tất cả ý kiến qua Brook@california.com.…

Đặng San: Ngày Vía Đức Thánh Trần

Tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo ở Công trường Mê Linh (Ảnh: Trung Hiếu) Sáng sớm thức dậy, lòng vui. Hôm nay 20 tháng Tám al, là ngày vía Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1228-1300). Uy linh và kiêu dũng của ngài tràn trụa trên Đại Việt thế kỷ 13, mà còn…

TED: Greta Thunberg is a Swedish climate activist. – Why you should listen

In August 2018, Greta Thunberg started a school strike for the climate outside the Swedish Parliament that has since spread all over the world and now involves over 100,000 schoolchildren. The movement is now called Fridays For Future. Thunberg has spoken at climate rallies in Stockholm, Helsinki, Brussels and London. In December she attended the United…