Vĩnh Hảo: Nảy Lộc Đầu Thu


Thu đã sang mà lá chưa vàng. Những cành cao vẫn còn sum sê tán lá. Thời tiết có vẻ bất thường. Vài ngày trời nóng bức rồi lại vài ngày trời giá lạnh. Làn gió thu thổi hắt sương khuya vào cửa sổ làm rùng mình người dậy sớm. Chung trà độc ẩm, hoài…

Dr. Phe Bach/Dr. Khanh T. Tran: ENGAGED BUDDHISM AND THE ENVIRONMENT – A Solution to Slow down Global Warming


According to the majority of researchers, the state of global warming or climate change is very real and is gradually and severely growing in both size and danger they pose. The main reason of this is the excessive increase in the emission of carbon dioxide within the past 30 years due to the burning of…

Lucia Graves: Can Buddhism Help Fight Climate Change?


Lucia Graves is a features writer for the Guardian and a freelance reporter based in Washington, D.C. At an idyllic retreat in California, the architect of the Paris Agreement argues that it can. Amid the golden hills near Point Reyes, California, in the sunlit main hall of the Spirit Rock Meditation Center, Christiana Figueres, the architect of…

Tiến sĩ Dan Brook & Tiến sĩ Richard Schwartz: Hâm Nóng Toàn Cầu và Chúng Ta


Photo: Internet   Tiến sĩ Dan Brook là một nhà văn, diễn giả, nhà hoạt động, và giáo sư môn xã hội học tại Đại học Tiểu bang San Jose. Ông cũng bảo quản Eco-Eating tại http://www.brook.com/veg, Vegetarian Mitzvah tại http://www.brook.com/jveg, Không Hút Thuốc? tại http://www.brook.com/smoke, và hoan nghênh tất cả ý kiến qua Brook@california.com.…