Triễn Lãm Mỹ Thuật Phật Giáo

Triển Lãm Tranh Mỹ Thuật Phật Giáo chủ đề Mưa Từ Rưới Khắp vào 9am-9pm thứ Bảy 28/9 và 8am-6pm Chủ Nhật 29/9 tại Tòa Soạn Việt Báo, 14841 Moran St, Westminster CA 92683. Liên lạc Quan Am Buddhist Meditation (909) 389-1570, (909) 342-8199

Leave a Reply