Việt Báo: Hòa Thượng Thích Trí Quang Viên Tịch Tại Huế, Thọ 97 Tuổi


Ảnh: Trưởng lão Hoà thượng cầu nguyện và đảnh lễ trước tôn tượng Đức Thế Tôn tại chánh điện tạm chùa Đại Giác – Ảnh: Thiền Bình WESTMINSTER (VB) — Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang, bậc cao tăng thạc đức của Phật Giáo Việt Nam thời hiện đại, một trong những nhà lãnh…

Việt Báo: Đại Lễ Phật Đản Tại Nam Cali Thành Tựu Viên Mãn


Trong hình, hàng đầu, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, chứng minh Đại Lễ (ngồi giữa), Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK (phải), Hòa Thượng Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK (thứ 2 từ trái), trong…

Vĩnh Nhơn/Việt Báo: Giảng giải phương pháp mang chánh niệm vào lớp học ở California


“Thở vào thật sâu, thở ra thật chậm. Thở vào biết mình thở vào. Thở ra biết mình thở ra.” Đó là lời hướng dẫn của giáo viên Bạch X. Phẻ, cũng là một huynh trưởng trong tổ chức Gia đình Phật tử. Cứ mỗi phút có một tiếng chuông ngân và ông hướng dẫn…