Bhikkhu Basnagoda Rahula – Thị Giới dịch: Hóa Giải Bất Hòa – Những Điều Đức Phật Dạy

Đối với đức Phật, việc hóa giải những bất hòa cũng quan trọng không kém việc xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp giữa những người sống chung. Cộng đồng Tăng già mới thành lập của ngài bao gồm cả nam và nữ đến từ mọi thành phần xã hội, những thành viên trong cộng đồng đó có những khác biệt lớn về nhiều phương diện và điều không thể tránh là sự phát sinh…

TKN Pháp Hỷ Dhammananda: Ái Ngữ và Chánh Ngữ Trong Mối Liên Hệ Với Truyền Thông Bất Bạo Động

Suốt nhiều năm, tôi làm việc gần gũi với những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình. Hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Là một Sư cô, cũng là một Pháp sư, tôi đã lắng nghe nhiều câu chuyện thương tâm khắp nơi trên thế giới liên quan đến bạo lực ở những cấp độ khác nhau. Hệ quả là, tôi…

Matt Caron: 5 Leadership Lessons From Buddha

Matt is the content manager of the Sivana blog, an enthusiastic Yoga teacher, and life voyager. He strives to inspire conscious living and conscious dialogue- not only for others but for himself. He’s the founder of TheYogaBlog.com. You can find him on Facebook. Buddha’s Leadership A person could easily say that Buddha is one of the most…