SEN TRẮNG kết tập: PHÂN ƯU H.Tr TÂM NGHĨA LÊ HỮU ÐÀNG


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
BI – TRÍ – DŨNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
BAN HƯỚNG DẪN MIỀN THIỆN HOA

VPTT: 4111 Drexel Ave. Pennsauken.NJ.08109. Tel: 609-929-6963. Email: bhdmthienhoahk@yahoo.com

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

NAM MÔ TIẾP DẪN ÐẠO SƯ A DI ÐÀ PHẬT

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử miền Thiện Hoa vô cùng thương tiếc khi hay tin Huynh trưởng cấp Dũng – Tâm Nghĩa – Lê Hữu Đàng, thành viên Hội Đồng cấp Dũng, thành viên Hội Đồng Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Sinh ngày 11 tháng 10 năm 1934 tại Làng Dưỡng Mong, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 4 giờ 51 sáng ngày 23 tháng 01 năm 2018, nhằm ngày mồng 7 tháng 12 năm Đinh Dậu tại thành phố San Jose, tiểu bang California.

Nguyện Cầu Chư Phật mười phương tiếp độ Hương Linh Huynh Trưởng Tâm Nghĩa – Lê Hữu Đàng sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

Thành kính chia buồn cùng Tang gia hiếu quyến.

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG TÂM TỰU- SỬ THÀNH
CÙNG TOÀN THỂ HUYNH TRƯỞNG VÀ ÐOÀN SINH
GIA ÐÌNH PHẬT TỬ MIỀN THIỆN HOA – HOA KỲ

 

*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s