SEN TRẮNG kết tập: PHÂN ƯU H.Tr TÂM NGHĨA LÊ HỮU ÐÀNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
BI – TRÍ – DŨNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
BAN HƯỚNG DẪN MIỀN THIỆN HOA

VPTT: 4111 Drexel Ave. Pennsauken.NJ.08109. Tel: 609-929-6963. Email: bhdmthienhoahk@yahoo.com

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

NAM MÔ TIẾP DẪN ÐẠO SƯ A DI ÐÀ PHẬT

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử miền Thiện Hoa vô cùng thương tiếc khi hay tin Huynh trưởng cấp Dũng – Tâm Nghĩa – Lê Hữu Đàng, thành viên Hội Đồng cấp Dũng, thành viên Hội Đồng Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Sinh ngày 11 tháng 10 năm 1934 tại Làng Dưỡng Mong, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 4 giờ 51 sáng ngày 23 tháng 01 năm 2018, nhằm ngày mồng 7 tháng 12 năm Đinh Dậu tại thành phố San Jose, tiểu bang California.

Nguyện Cầu Chư Phật mười phương tiếp độ Hương Linh Huynh Trưởng Tâm Nghĩa – Lê Hữu Đàng sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

Thành kính chia buồn cùng Tang gia hiếu quyến.

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG TÂM TỰU- SỬ THÀNH
CÙNG TOÀN THỂ HUYNH TRƯỞNG VÀ ÐOÀN SINH
GIA ÐÌNH PHẬT TỬ MIỀN THIỆN HOA – HOA KỲ

 

*

Leave a Reply