PHÂN ƯU: Cùng Anh chị Như Thủy Dương Tuyết Mai và Tuệ Minh Pháp Ðỗ Hoàng Tuân


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Thân Phụ của Htr NHƯ THỦY Dương Tuyết Mai,
cũng là Nhạc Phụ của Htr TUỆ MINH PHÁP Đỗ Hoàng Tuân
thành viên BHD/GÐPT/V tại HK,
là cụ Ông:

THIỆN MINH Dương Văn Mông,

vừa tạ thế tại San Diego ngày 22/4/18
hưởng thọ 78 tuổi.
Thành kính chia buồn cùng anh chị Như Thủy – Tuệ Minh Pháp
cùng Tang Quyến.
Nguyện câu Hương Linh Cụ Ông THIỆN MINH Dương Văn Mông
sớm vãng sanh tịnh độ.
NAM MÔ TIẾP DẪN ÐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s