Chia Buồn cùng Sư Cô Thích Nữ Tịnh Ngọc

Nhận được tin Bào Huynh của Sư Cô Thích Nữ Tịnh Ngọc (H.Tr Tâm Chánh Phạm Thị Hoài Chân),
nguyên thành viên HÐCÐGS/GÐPTVN tại HK;
Trưởng Ban Hướng Dẫn GÐPT Miền Quảng Ðức, là Ông:

PHẠM SUNG LƯ

Pháp Danh Nguyên Tuệ

Đã mãn phần ngày 16 tháng 12, 2017.

Hưởng Thọ 101 tuổi.

Toàn thể anh chị em lam viên GÐPTVN tại HK nói chung và Miền Quảng Ðức nói riêng
thành kính chia buồn cùng Sư Cô và Tang quyến.
Nhất tâm cầu nguyện Hương Linh Phật tử Nguyên Tuệ siêu sinh Cực Lạc Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Leave a Reply