GÐPTVN tại Hoa Kỳ diễn hành mừng Tết Nguyên Ðán trên đại lộ Bolsa, miền Nam California

Hòa chung lý tưởng phục vụ và xây dựng cộng đồng cũng như vui cùng nhịp vui nhân ngày Tết Truyền Thống Dân Tộc với đồng hương Việt Nam tại hải ngoại, Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ mà đại diện là các đơn vị Gia đình Phật tử vùng Tây Nam (Miền Quảng Ðức), đã hân hoan tham gia lễ hội…