Trưởng Tâm Khiết Lê Xuân Hậu (Ðoàn Giác Hoàng) nhập viện vì nghẽn đường ruột

Trưởng Huy (Cận) và trưởng Tâm Khiết Lê Xuân Hậu (phải) và các em Oanh Vũ Chánh Trí CHUNG/RIÊNG NHỮNG NỖI VUI/BUỒN ÁO LAM: Nửa khuya ngày 15 tháng Hai, 2017, Sen Trắng nhận được tin báo từ trưởng Diệu Nguyệt Nguyễn Thị Kiều Dung cho biết, trưởng Tâm Khiết Lê Xuân Hậu, thành viên Ðoàn…