Bước Chân Hy Vọng – Steps Of Hope

Kính mời quý vị tham dự Buổi Tiệc Vinh Danh Bệnh Nhân Ung Thư Lần Thứ 19: Bước Chân Hy Vọng. Chương trình này được tổ chức hằng năm để vinh danh, trao niềm hy vọng, tình yêu thương, chia sẻ, và cảm thông dành cho những người đã và đang chiến đấu với bệnh…

A true friend…

A true friend knows your weaknesses but shows you your strengths; feels your fears but fortifies your faith; sees your anxieties but frees your spirit; recognizes your disabilities but emphasizes your possibilities. – William Arthur Ward. This is so beatiful!