Bước Chân Hy Vọng – Steps Of Hope


16665680_1067062010087378_4184236699072897687_o

Kính mời quý vị tham dự Buổi Tiệc Vinh Danh Bệnh Nhân Ung Thư Lần Thứ 19: Bước Chân Hy Vọng. Chương trình này được tổ chức hằng năm để vinh danh, trao niềm hy vọng, tình yêu thương, chia sẻ, và cảm thông dành cho những người đã và đang chiến đấu với bệnh ung thư, đồng thời nâng cao sự hiểu biết về bệnh ung thư trong cộng đồng và gây quỹ để giúp đỡ cho những hoạt động của Hội.

*

Please join VACF for the 19th Annual Steps of Hope Cancer Survivors’ Dinner. This annual event is an opportunity to celebrate resilience, hope, compassion, and love for cancer patients and survivors. In addition, it is also an opportunity for VACF to raise awareness and support for services addressing the large impact of cancer as the top cause of mortality in this community.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s