Bước Chân Hy Vọng – Steps Of Hope

Kính mời quý vị tham dự Buổi Tiệc Vinh Danh Bệnh Nhân Ung Thư Lần Thứ 19: Bước Chân Hy Vọng. Chương trình này được tổ chức hằng năm để vinh danh, trao niềm hy vọng, tình yêu thương, chia sẻ, và cảm thông dành cho những người đã và đang chiến đấu với bệnh…