Trần Vấn Lệ: Ra Tết (thơ)

Ra Tết, trời còn lạnh, lạnh nhiều hơn Noel. Bảy giờ chưa nắng lên, sương đắp mền hoa cỏ…  Mở bài thơ thế đó, tôi không nỡ nói buồn. Ấm lạnh là chuyện thường, nói hoài nghe khó chịu!  Thơ mình làm mình hiểu!  Làm thơ là làm chơi! Chơi là kiếm niềm vui…một tiếng…

Chung/Riêng những nỗi Vui/Buồn Áo Lam: Huynh Trưởng Phó Tổng Thư Ký BHD/HK giải phẫu chân

H.Trưởng Phó Tổng Thư Ký BHDGÐPTHK, Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên (ảnh: Facebook Cynthia Hoang) Trong một cuộc trò chuyện nhiều tháng trước, Sen Trắng có được biết Chị Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên sẽ tiến hành một ca giải phẩu chân. Hôm nay đúng ngày chị nhập viện để tiến hành việc nói trên. Trên trang…

Hoàng Ngọc-Tuấn: Giáo Hoàng Francis và Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nói về Người Tỵ Nạn và Di Dân

Giáo Hoàng Francis là con trai của một gia đình di dân từ Ý sang định cư ở Argentina. Năm 2015, trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ, Giáo Hoàng Francis nói: “Trong những thế kỷ gần đây, hàng triệu người đã đến đất nước này để theo đuổi giấc mơ xây dựng một tương…