Hoàng Ngọc-Tuấn: Giáo Hoàng Francis và Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nói về Người Tỵ Nạn và Di Dân

pope-francis-and-dalai-lama.jpg

Giáo Hoàng Francis là con trai của một gia đình di dân từ Ý sang định cư ở Argentina. Năm 2015, trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ, Giáo Hoàng Francis nói: “Trong những thế kỷ gần đây, hàng triệu người đã đến đất nước này để theo đuổi giấc mơ xây dựng một tương lai trong sự tự do. Chúng ta, con người của lục địa này, không sợ hãi những người ngoại quốc, vì hầu hết chúng ta đã từng có lần là những người ngoại quốc. Tôi nói điều này với quý vị, vì tôi là con trai của những người di dân, và tôi biết rằng rất nhiều người trong quý vị cũng là con cháu của những người di dân.”

Tháng 10 năm 2016, tại Đức, Giáo Hoàng Francis cũng nói rằng ngài không chấp nhận “thái độ mâu thuẫn của những người muốn bảo vệ cho đạo Ky-tô ở phương Tây, nhưng lại chống đối những người tị nạn và các tôn giáo khác.” Ngài nói: “Đây không phải là chuyện tôi đọc trong sách, mà là điều tôi thấy hàng ngày trên các nhật báo và truyền hình. Cái căn bệnh, hay có thể nói là cái tội lỗi, mà Chúa Ky-tô khiển trách nặng nề nhất chính là thái độ đạo đức giả, cụ thể là khi một người tự nhận mình là người theo đạo Ky-tô nhưng lại không sống theo lời dạy của Chúa Ky-tô. Bạn không thể là một người theo đạo Ky-tô nếu bạn không sống như một người theo đạo Ky-tô. Bạn không thể là một người theo đạo Ky-tô nếu bạn không thực hiện các điều Chân Phúc. Bạn không thể là một người theo đạo Ky-tô nếu bạn không thực hành những gì Chúa Ky-tô đã dạy chúng ta trong kinh thánh Matthew 25. Quả là thái độ đạo đức giả khi bạn tự nhận mình là người theo đạo Ky-tô nhưng bạn xua đuổi một người tị nạn hay một người đang tìm sự giúp đỡ, bạn xua đuổi một người đang đói khát, bạn hắt hủi một người đang cần sự giúp đỡ của bạn. Tự nhận là người theo đạo Ky-tô, mà lại hành động như vậy, thì quả là đạo đức giả.”

Đức Dalai Lama là một người tị nạn từ Tây Tạng sang định cư ở Dharamsala, Ấn Độ. Ngài nói: “Chính tôi là một người tị nạn, nên tôi tự nhiên cảm thấy một mối tương thông với những người vượt thoát khỏi Syria và những nơi khác vì sự khủng hoảng trùm ngập các quốc gia này. Khi chúng ta nhìn vào khuôn mặt của từng người tị nạn, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ, thì chúng ta cảm nhận được nỗi thống khổ của họ. Một con người có thiện tâm thì phải có trách nhiệm giúp đỡ họ.”

Leave a Reply