Đạo Sinh: Mơ Gặp Bồ Tát

Sáng nay toàn thể đại chúng tập hội trong thạch động để diện kiến Bồ-tát Quán Thế Âm. Ngài Ca-Diếp báo chúng là Bồ-tát đã đến tham vấn Thế Tôn từ lúc canh hai. Trong lòng rất muốn vào chiêm ngưỡng diện mạo Ngài mà không dám. Nghĩ mình thân phận phàm phu, đem cái…

Nguyễn Đạt An/Hành Tinh Titanic: “Liệu pháp hàng đầu cho bệnh ảo tưởng chính là sự tuyệt vọng”.

  “THE FIRST CURE FOR ILLUSION IS DESPAIR” – Philip Elliot Slater (1927-2013), nhà văn và nhà xã hội học người Mỹ. “Liệu pháp hàng đầu cho bệnh ảo tưởng chính là sự tuyệt vọng”. Một lần nữa, tôi lại ghi lên status câu nói thời danh của ông, sau rất nhiều lần nhắc nhở…

Lotus Media tái bản dịch phẩm của Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ: “Chiến Tranh và Bất Bạo Động”

  Xã Hội Cuồng Loạn (Trích chương II, Chiến Tranh và Bất Bạo Động, nguyên tác Religion and Society của S. Radhankrishnan. Thích Quảng Độ dịch) Sự cuồng loạn trầm trọng trong đời sống xã hội hiện nay là vì sự mất thăng bằng giữa các chế độ xã hội và mục đích quốc tế. Thiên nhiên…

Chuyên Năng ST: Huấn luyện “từ xa” thời “Coronavirus” – Kỳ 1: “Web-based training” là gì?

Đào tạo dựa trên công nghệ internet (web) ở mọi lúc và mọi nơi. “Web-based training”, còn được gọi là đào tạo thông qua máy tính (CBT, tức Computer Based Training), đào tạo từ xa hoặc học trực tuyến, đào tạo trực tuyến là một hình thức hướng dẫn diễn ra hoàn toàn trên internet.…