Dzongsar Khyentse Rinpoche/Đạo Sinh, Việt dịch: Cuộc Sống Là Gì?

Đây là câu hỏi đơn giản và phù hợp nhất để hỏi một người học Phật.

Với sự hiểu biết của chúng ta về vô thường, câu trả lời hiển nhiên là “Cuộc sống là một khối lượng khổng lồ các hiện tượng phối hợp với nhau, và vì thế cuộc sống là vô thường.” Đó là một chuyển dịch không ngừng nghỉ, một tập hợp các kinh nghiệm qua mau. Và cho dù cuộc sống có thiên hình vạn trạng đi nữa thì tất cả chúng ta đều có một điểm chung: chẳng sinh vật nào muốn khổ cả. Tất cả chúng ta đều muốn sướng: từ mấy ông tổng thống, mấy nhà tỷ phú cho đến các con vật phải kiếm ăn vất vả như con ong, cái kiến, con bướm, con tôm, v.v.”

Dzongsar Khyentse Rinpoche
Đạo Sinh, Việt dịch
————-
An appropriate question to ask a Buddhist is simply, “What is life?”
From our understanding of impermanence, the answer should be obvious: “Life is a big array of assembled phenomena, and thus life is impermanent.” It is a constant shifting, a collection of transitory experiences. And although myriad life-forms exist, one thing we all have in common is that no living being wishes to suffer. We all want to be happy, from presidents and billionaires to hardworking ants, bees, prawns, and butterflies.
From the book “What Makes You Not a Buddhist”

Leave a Reply