Chögyam Trungpa Rinpoche | Đạo Sinh chuyển ngữ: Nguyện làm một con người hoàn toàn bình thường


“Chúng ta phải nguyện làm một con người hoàn toàn bình thường. Có nghĩa rằng chúng ta phải chấp nhận mình là như thế mà không cố trở thành vĩ đại hơn, thanh tịnh hơn, uyên thâm hơn, tâm linh hơn. Nếu có thể thản nhiên chấp nhận những điều bất toàn mình đang có…

Chögyam Trungpa | Đạo Sinh dịch: Hãy đối mặt với thế gian mà đừng mang chiếc kính râm


“Hãy thôi phàn nàn về quá khứ. Làm thế, chúng ta chỉ phí phạm năng lượng mà thôi. Các bạn có thể làm được nhiều điều cho loài người nếu như các bạn chịu lộ diện và tinh tế. Chúng ta hãy đối mặt với thế gian mà đừng mang chiếc kính râm nào cả.…

Chögyam Trungpa | Đạo Sinh dịch: Kiến thức phải được nung đốt, đập dẹp giống như vàng ròng


“Có một câu nói trong Thánh điển Tây Tạng: ‘Kiến thức phải được nung đốt, đập dẹp giống như vàng ròng, rồi ta có thể dùng để trang sức.’ Vì thế, khi tiếp nhận các huấn thị tâm linh từ tay người khác, các bạn đừng lãnh thọ một cách quá dễ dãi mà phải…

Đạo Sinh: Danh và Sự


Tu tập là TRỞ THÀNH. Một trong những ý nghĩa trở thành của tu tập là “nhiễm ô trở thành thanh tịnh.” Nói theo thuật ngữ Phật học là chuyển 5 uẩn phiền não nhiễm ô thành 5 uẩn vô lậu thanh tịnh. Để làm được điều này, đức Phật đề nghị người học hãy…