Dilgo Khyentse Rinpoche/Đạo Sinh chuyển ngữ: Phật Quả


“Khi đã tuân thủ và thực hành theo giáo pháp, thì điều quan trọng đối với các vị là không được khởi tưởng mong cầu sự kính trọng của người khác hoặc mong chờ nỗ lực tu học lớn lao của mình được đền đáp. Thay vì thế, các vị hãy nghĩ, ‘Nguyện cho tôi…

Đạo Sinh: Đức Phật Trong Chúng Ta


Bất hạnh lớn nhất của Phật tử chúng ta là sinh ra vào một thời không có Phật. Một mất mát lớn, gần như không gì có thể thay thế. Hơn thế nữa, bất hạnh này đang trở thành một nỗi ám ảnh mà chúng ta không thể nào dứt bỏ trong cuộc hành trình…

Đạo Sinh: WATCH, DON’T JUDGE, PLEASE!


Khi còn tại thế đức Phật không tự nhận là người dẫn dắt Tăng-già. Người nào thấy Pháp là thấy Phật. Vì thế, trước khi nhập niết-bàn, ngài không chỉ định người thay thế, mà chỉ khuyên hãy lấy PHÁP & LUẬT làm Thầy. Một trong những Pháp đã được ngài áp dụng để giải…

Đạo Sinh: Bốn Nhiếp Sự


(1) Bố Thí Nhiếp Sự: Thí chủ bố thí đồ ăn thức uống, thuốc men, quần áo, vòng hoa, hương xoa, hương bột, phòng ốc, đồ nằm, đèn đuốc, v.v., cho các Tỳ-kheo, A-la-hán, các hành giả hành đạo kham khổ, khất thực. Như Thế Tôn đã dạy Thủ trưởng giả: “Trong các bố thí, pháp…