Chúc Mừng: Hôn Lễ của Thứ Nữ anh chị Nguyễn Ngọc Mùi, thành viên BHD/GÐPTVN/HK

13626640_1407373945955676_5315870536190605581_n.jpg

Nhận được thiệp hồng của Anh Chị Nguyễn Ngọc Mùi và Nguyễn Thị Lộc,
thành viên Ban Hướng Dẫn GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ,

báo tin lễ Vu Quy của thứ nữ là
Nguyễn Thị Anh Thư,
Ðoàn sinh GÐPT Anoma, San Jose,

sánh duyên cùng chú rể là

Bùi Ngươn Biến Andrew,
Ðoàn sinh GÐPT Thiện Tâm,

Thứ Nam của Ông Bà Bùi Ngươn Ðộng và Bùi Thị Mỹ Vân.

Hôn lễ đã cử hành tại The Ranch Golf Club,
thứ Bảy ngày 16 tháng Bảy, 2016 vừa qua.

Toàn thể lam viên Hoa Kỳ chúc mừng cùng hai Họ,
cầu mong Chư Phật Gia Hộ cho cô Dâu chú Rể hạnh phúc trăm năm.

Leave a Reply