Tuệ Sỹ: Ðến Với Thơ Hoàng Cầm Từ Ngôn Ngữ Pháp (Approcher la poésie de Hoang Cam via la langue française)

Đây không hẳn là chân lý hiển nhiên hay phổ quát, những người đọc thơ Hoàng Cầm, trong đại đa số hay một số ít, có thể cảm nhận rằng cũng có một thời kỳ lịch sử mà trong đó ngôn ngữ chỉ là phương tiện truyền thông: truyền thông mệnh lệnh, truyền thông thái…