Dilgo Khyentse Rinpoche/Đạo Sinh dịch: Hãy Canh Chừng Tâm

Dilgo Khyentse Rinpoche

Khi tiếp xúc các cảnh tượng bên ngoài, cho dù vừa ý hay không vừa ý, quý vị hãy hướng tâm vào bên trong và giữ cho tỉnh táo để đừng bị tác động bởi các khuynh hướng thuộc về quán tính của mình. Nếu không làm thế, mỗi khi bị dính mắc và cuốn hút bởi các hình tướng mỹ miều, các mùi hương hay giai điệu ngọt ngào, thì các cảm xúc phiền não sẽ sinh khởi trong quý vị; và quý vị sẽ bước đi về hướng ngược lại với Pháp.

Vì thế hãy làm cho niềm tin vào Pháp thật lớn mạnh, hãy phát khởi ý nguyện tu tập và nỗ lực hết mình ngày cũng như đêm. Hãy nhớ rõ điều gì nên làm và không nên làm. Hãy để mắt đến các hoạt động của thân, của ngữ và ý, bằng cách buộc chúng lại bằng sợi dây tỉnh giác. Làm được thế, quý vị sẽ thuần phục được con voi hoang dã là tâm trí của quý vị. Năm này qua năm khác, hãy duy trì việc tu tập, ngày càng tinh tấn hơn và thường xuyên kiểm soát sự tiến bộ cũng như kinh nghiệm của chính mình.

~ Dilgo Khyentse Rinpoche

————

When you encounter external circumstances, whether favorable or adverse, turn your mind inwards and apply mindfulness so that you are not influenced by your habitual tendencies. Otherwise, each time you give in to attachment and are seduced by beautiful forms, fragrant scents, or sweet melodies, your afflictive emotions will grow. You will be going in exactly the opposite direction to the Dharma.

So instead, develop great faith in the teachings, cultivate a yearning to practice them, and apply yourself diligently day and night. Remember clearly what you should and should not be doing. Keep an eye on what your body, speech and mind are doing, tethering them with the rope of vigilance. In this way you will tame the wild elephant that is your mind. Maintain your practice year after year, generating ever greater diligence and constantly checking your progress and experience.

From “Zurchungpa’s Testament, On Discipline,” Snow Lion Publications.

Leave a Reply