Thiện Hải Đoàn Mãn | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: 40 Năm Nhìn Lại và Hướng Tiến Tương Lai

Ảnh: Vạn Hạnh I Nhớ lại, lần thảo luận chương trình tu học Huynh Trưởng bậc Lực và Trại Huấn Luyện cấp III Vạn Hạnh trong kỳ Hội Thảo cấp Dũng và Tấn GĐPTVN tại Hoa Kỳ (6/4/2013), khi Huynh Trưởng Nguyên Tịnh Trần Tư Tín thuyết trình giới thiệu một số Kinh Điển dày…

Tắc Dũng Lê Văn Nghĩa | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Đời Sống Dưới Ánh Sáng Của Đạo Lý Duyên Khởi

Dẫn Nhập “Tại sao ta có mặt ở đây? Ta từ đâu tới? Ta sẽ đi về đâu? Tại sao ta có quá nhiều đau khổ? “ là những câu hỏi mà khi sinh ra, lớn lên, con người không ít thì nhiều đã từng thắc mắc và tìm cách trả lời. Thái tử Siddattha…

Minh Quang Đoàn Thanh Phong | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: GĐPT tại xã hội Tây Phương

Lễ Kết Khóa Vạn Hạnh I, BHDTƯ/GĐPT/VN/HK tổ chức | Ảnh: Facebook Vạn Hạnh I Lấy sinh hoạt của tổ chức GĐPT tại xã hội Tây Phương, với tinh thần khoa học, chúng ta cần PHÁT TRIỂN về phương diện nào, đặt trọng tâm vào ĐƯỜNG LỐI nào để tổ chức GĐPT có thể tồn tại và…

Phúc Thiện Ngũ Duy Thành | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Những Yếu Tố Đặc Thù Trong Nghệ Thuật Lãnh Đạo Đối Với Tổ Chức GĐPT

Niên Trưởng Phúc Thiện Ngũ Duy Thành, bên phải, hàng đầu. Hiện nay là Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ | Ảnh: Facebook Vạn Hạnh I MỞ ĐẦU Nghệ thuật lãnh đạo là một phương thức bao gồm nhiều yếu tố phải có của một cá nhân để có thể…

Đức Tuệ Bùi Lê Tuấn | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Những Yếu Tố Đặc Thù Trong Nghệ Thuật Lãnh Đạo Đối Với Tổ Chức GĐPT

Lễ Kết Khóa Vạn Hạnh I, BHDTƯ/GĐPT/VN/HK tổ chức | Ảnh: Facebook Vạn Hạnh I   Tổ chức Gia Đình Phật Tử là một tổ chức phải nói là một tổ chức tôn giáo duy nhất trên thế giới được lớn mạnh và duy trì lâu dài nhất trong lịch sử loài người mà chúng…

Tâm Chánh Đạo Ngô Văn Thi | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Giáo Dục Phật Giáo Trong Thời Hiện Đại Cho GĐPT | Liên quan đến sinh hoạt GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

Tâm Chánh Đạo Ngô Văn Thi (trái) | Ảnh: Vạn Hạnh I, BHDTƯGĐPTVN-HK Ý Nghĩa Giáo Dục Xã hội hiện đại khác xa với xã hội ngày xưa. Ngày nay, xã hội phát triển rất nhanh, mọi lãnh vực khoa học kỹ thuật là động lực chính cho sự phát triển, đều tựu trung trong lãnh vực…

Quảng Tịnh Nguyễn Chí Thanh | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Vai Trò Huynh Trưởng

H.Tr Quảng Tịnh Nguyễn Chí Thanh, thứ nhì từ trái sang | Ảnh: Vạn Hạnh I, BHDTƯGĐPTVN-HK LỜI MỞ ĐẦU Khi nói đến hai chữ huynh trưởng ta thường hiểu nôm na rằng đó là người lớn hơn mình, là người anh theo quan hệ trong gia đình; là bậc đàn anh hay người đi trước…

Tâm Bao Dung – Nguyễn Quốc Kỳ | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Làm Mới Sinh Hoạt Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

Khóa sinh Vạn Hạnh I | Ảnh: VHI/BHDTƯGĐPTVNHK Sau biến cố 1975, đồng bào tỵ nạn sang định cư tại Hoa Kỳ muốn duy trì những truyền thống của đạo pháp và dân tộc tại xứ sở mới. Trong tinh thần ấy tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã được xây dựng theo…

Nguyên Cung Đỗ Đức Thiện | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ Muốn Phát Triển Cần Thay Đổi

Kết Khóa Vạn Hạnh I – GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ ( 2019, Nhiệm kỳ trưởng Ban, Anh Phúc Thiện Ngũ Duy Thành) | Ảnh: VHI Ông bà ta đã dạy “Nhập gia tùy tục”; đúng vậy trên trái đất này có nhiều sắc dân, mỗi sắc dân đều có một ngôn ngữ, tập…

Đồng Thái Phạm Văn Thông | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Phật Giáo Đối Diện Với Nền Văn Minh Thời Đại

Huynh Trưởng Đồng Thái Phạm Văn Thông (giữa, hàng đầu tiên) | Ảnh: Fb Vạn Hạnh I   Trong thời gian vừa qua trên thế giới xảy ra nhiều sự kiện làm nhiều người quan tâm. Khủng bố, bom súng nổ ở khắp nơi như vụ đánh bom ở Oklahoma City, vụ khủng bố bằng…