Thiện Hải Đoàn Mãn | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: 40 Năm Nhìn Lại và Hướng Tiến Tương Lai

Ảnh: Vạn Hạnh I

Nhớ lại, lần thảo luận chương trình tu học Huynh Trưởng bậc Lực và Trại Huấn Luyện cấp III Vạn Hạnh trong kỳ Hội Thảo cấp Dũng và Tấn GĐPTVN tại Hoa Kỳ (6/4/2013), khi Huynh Trưởng Nguyên Tịnh Trần Tư Tín thuyết trình giới thiệu một số Kinh Điển dày cộm tiêu biểu mà học viên bậc Lực và trại sinh Vạn Hạnh phải học trong suốt 4 năm, Huynh Trưởng Tuệ Linh đã thốt lên, “Chúng tôi không thể học được, vì không biết còn sống để học các bộ kinh như vậy!”

Mặc dầu khó khăn và trở ngại vì chưa có ai đã từng học qua chương trình bậc Lực, cũng như tham dự Trại Vạn Hạnh, BHD TU trong tinh thần TỰ QUẢN VÀ TỰ HỌC đưa ra Đề Án quyết tâm tổ chức Trại Vạn Hạnh cho GĐPTVN-Hoa Kỳ đầu tiên bằng một số phương thức khác nhau:

 1. Ban Quản Trại bao gồm các hội đồng như Hội Đồng Giảng Huấn và Hội Đồng Khảo Thí. Hai hội đồng này sẽ thỉnh mời Chư Tôn Đức Tăng Ni Cố Vấn Giáo Hạnh đảm trách. Các thành viên trong Ban Quản Trại là những vị điều hợp giữa các Hội Đồng và trại sinh. Hội Đồng Tuyển Sinh lại cũng bao gồm các vị Trưởng Ban Hướng Dẫn các Miền.
 2. Huynh Trưởng cấp Tấn chỉ được ghi danh tham dự Bổ Túc Vạn Hạnh, Huynh Trưởng cấp Tín sẽ được sắp xếp vào các Chúng Vạn Hạnh chính thức.
 3. Trại sinh Bổ Túc hoặc Chính Thức cùng học và làm bài giống nhau. Các bài làm của Bổ Túc Vạn Hạnh không tính điểm mà chỉ thỉnh Chư Tôn Đức cho Bút Phê, còn Vạn Hạnh thì ngoài bút phê còn chấm điểm trên thang điểm 100.

Lễ Khai Khóa tại Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt Chùa Pháp Quang trong hai ngày 11 và 12 tháng 1 năm 2014 với sự hiện diện của chư Tôn Đức Cố Vấn Giáo Hạnh và 51/66 Huynh Trưởng ghi danh Vạn Hạnh. Ba khóa học đầu tiên về ba bộ kinh được giảng dạy trong kỳ Khai Khóa mở đường cho hành trình bốn năm tu học:

 1. Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm do Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu thuyết giảng.
 2. Đại Cương Kinh Duy Ma Cật với Tinh Thần Dấn Thân của người Huynh Trưởng do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng.
 3. Kinh Thắng Man với Người Phụ Nữ trong Phật Giáo do Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn thuyết giảng.

Số Huynh Trưởng học viên tu học trường kỳ bậc Lực, ngoài các Huynh Trưởng tham dự Vạn Hạnh còn có thêm 24 Huynh Trưởng cấp Tập khác ghi tên tham dự cùng thời gian với Trại Vạn Hạnh.

Sau một năm tu học hoàn tất bốn bộ kinh Duy Ma Cật, Thắng Man, Lăng Nghiêm và Tam Vô Lậu Học, trại sinh Vạn Hạnh quy tụ về Chùa Hoa Nghiêm, Virginia tham dự kỳ hội thảo thứ nhất trong ba ngày 26-28 tháng 3 năm 2015. Tại đây trại sinh có cơ hội chia sẻ và thảo luận các đề tài:

 1. Áp dụng tinh thần Bạch Y Cư Sĩ vào đời sống.
 2. Hành trình của người Huynh Trưởng qua 10 Thệ Nguyện và 5 Đại Nguyện của Thắng Man Phu nhân.
 3. Ba pháp môn tu Xa Ma Tha, Tam Ma và Thiền Ma qua sự tu tập của người Huynh Trưởng.
 4. Đại nguyện của Ngài A Nan và sự tu tập của người Huynh Trưởng
 5. Đối chiếu tinh thần và phương thức giáo dục trong GĐPT và các tổ chức thanh thiếu niên khác.

Bốn đề tài liên quan các bộ kinh đã tu học và một đề tài về lãnh đạo đã được các Chúng thuyết trình và thảo luận một cách rốt ráo giúp trại sinh thẩm thấu sâu xa về kinh điển Đại Thừa và đời sống của người Huynh Trưởng. Cũng trong kỳ Hội Thảo ngày, trại sinh được học thêm các bộ kinh và thảo luận thêm các đề tài khác:

 1. Giới thiệu kinh Kim Cang do Thượng Tọa Thích Từ Lực thuyết giảng.
 2. Giới thiệu kinh Lời Vàng (Pháp Cú) và kinh Di Giáo do Sư Bà Thích Nữ Tâm Thường thuyết giảng.
 3. Giới thiệu bộ kinh Bát Đại Nhân Giác do Đại Đức Thích Đạo Quảng thuyết giảng.
 4. Hiểu biết Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo trên thế giới do Hòa Thượng Thích Viên Lý thuyết giảng.
 5. Huynh Trưởng cấp Tín trong việc san định tài liệu các cấp.
 6. Tương lai GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ qua bài nói chuyện của Hòa Thượng Thích Thái Hòa.
 7. Tình trạng phân lập là một bài học quý báu cho Huynh Trưởng GĐPTVN tại Hoa Kỳ.

Kỳ hội thảo không những giúp trại sinh hiểu sâu về các bộ kinh đã học và nắm vững được tinh yếu của các bộ kinh học kế tiếp mà còn vạch rõ hướng đi chung cho hàng lãnh đạo trong thời gian tới. Và điều hạnh phúc nhất cho Tổ Chức trong lần họp mặt ngày là được Hòa Thượng Thích Viên Lý hứa khả “sẽ cùng chung với anh chị em trong mọi sinh hoạt của Tổ Chức”.

Rời hội thảo trại sinh Vạn Hạnh cũng như học viên bậc Lực tiếp tục theo đuổi chương trình năm thứ hai với các bộ kinh Bát Đại Nhân Giác, Kim Cang, Pháp Cú và Di Giáo cùng chuẩn bị cho kỳ Hội Thảo kế tiếp và Trại Thực Nghiệm.

Bước qua năm thứ ba, trong năm ngày từ 12 đến 16 tháng 4 năm 2016, khóa Hội Thảo – Thực Nghiệm Giai Đoạn III được tổ chức tại cơ sở chính của GĐPTVN tại Hoa Kỳ, Trung Tâm Huấn Luyện và Tu Học Thích Quảng Đức, thành phố San Bernardino, California với đầy đủ các đề tài của Trại Huấn Luyện Vạn Hạnh:

 1. Tinh thần Trại Vạn Hạnh (Huynh Trưởng Nguyên Tịnh & Huynh Trưởng Phúc Thiện)
 2. Tinh Thần và Nghệ Thuật Lãnh Đạo của GĐPT (Các Liên Chúng)
 3. Đồng Hành về Nghệ Thuật và Phương Thức Lãnh Đạo giữa hai môi trường cũ và mới (Huynh Trưởng Tâm Phùng, Như Thông, Tâm Giác Tâm và Đức Tuệ)
 4. Sứ Mệnh Huynh Trưởng (Huynh Trưởng Minh Hòa & Huynh Trưởng Nguyên Cần)
 5. Thiền Sư Vạn Hạnh: Vai trò tu sĩ đối với Quốc Gia – Dân Tộc (TT Thích Từ Lực)
 6. Nhân Sinh Quan: Đời sống dưới ánh sáng của Đạo Lý Duyên Khởi (HT Thích Viên Lý)
 7. Kinh Pháp Hoa (HT Thích Nguyên Hạnh)
 8. Đạo Phật và Tuổi Trẻ (Giáo Sư Trần Kiêm Đoàn – Huynh Trưởng Tâm Thường Định)
 9. Huynh Trưởng Vạn Hạnh Tư Duy và Hành Động như thế nào trong giai đoạn hiện tại của GĐPTVN tại Hoa Kỳ (Huynh Trưởng Nguyên Tịnh & Huynh Trưởng Phúc Thiện)
 10. Thiền trong đời sống và phương thức Thiền Tập (Thích Từ Lực)

Một cuộc trại tốt đẹp khó quên. Từ các Liên Chúng hướng dẫn đến các anh chị cao niên đầy kinh nghiệm, Chư Tôn Đức với tình thương ngập tràn đã hướng dẫn, trao truyền cho đàn em. Buổi vui quanh đèn cũng không kém phần sôi động. Sự tranh đua thi tài làm cho mọi người cười vỡ bụng. Đặc biệt, cũng trong cuộc trại này có hơn 40 anh chị phát tâm Thọ Thập Thiện Giới mở đường tiến lên con đường Bồ Tát Đạo.

Qua ba năm tu học huấn luyện, trại sinh bước tới năm thứ tư với các bộ kinh còn lại: Kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Bảo Đàn cùng bộ kinh A Hàm – Makaya và các bộ luận Nhân Minh Luận, Duy Thức Luận đã đưa trại sinh vào các bộ kinh Nam Tông, cùng các bộ luận của Phật Giáo.

Mặc dù phải cố gắng để kịp thời gian, trại sinh hoàn thành trọn vẹn các bài vở hàm thụ và viết thành tiểu luận các luận đề do Khối Giảng Huấn đưa ra. Với 12 đề tài, mỗi trại sinh chọn một và viết thành bài luận khóa để kết thúc chương trình trại. Với tất cả nhiệt thành, các bài luận khóa của các trại sinh từ bổ túc cho đến chính thức viết thành những dự thảo án giá trị nhằm đưa Tổ Chức tiến cao hơn trong mọi sinh hoạt.

Lễ Kết Khóa sẽ được tổ chức tại Chùa Phổ Từ, Hayward, CA, trại sinh được chia sẻ và thảo luận 5 đề tài xuất sắc chọn lựa trong số 42 bài luận văn kết khóa:

 1. Đời sống dưới ánh sáng của đạo lý Duyên Khởi – (Htr. Tắc Dũng Lê Văn Nghĩa)
 2. Kinh Di Giáo với Người Huynh Trưởng Lãnh Đạo – (Htr. Chơn Minh Phạm Đức Hưng)
 3. Cải Tiến Sinh Hoạt GĐPT – (Htr. Tâm Bao Dung Nguyễn Quốc Kỳ)
 4. Vai Trò và Nghệ Thuật Lãnh Đạo Tổ Chức Trong Thời Đại Mới – Để Thay Đổi/Làm Mới GĐPTVN Tại Hoa Kỳ – Tiến Trên Đường Nhập Thế – (Htr. Thiện Lực Nguyễn Văn Thành)
 5. Để tiến trên con đường nhập thế, GĐPTVN tại Hoa Kỳ nên có một định hướng và hành hoạt như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh sinh sống tại đất nước này – (Htr. Nguyên Túc Nguyễn Sung).

Chắc chắn các buổi thuyết trình và chia sẻ, đóng góp ý kiến sẽ mang lại cho trại sinh Vạn Hạnh I nhiều tư tưởng mới lạ trong các sinh hoạt và lãnh đạo Tổ Chức.

Ngoài việc giảng dạy của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong các kỳ Hội Thảo, Ban Quản Trại cũng xin cúi đầu đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni đã bỏ nhiều thì giờ để hướng dẫn trực tuyến (online) và phê chuẩn chấm điểm cho trại sinh: Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Cố Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn, Thượng Tọa Thích Huyền Châu, Thượng Tọa Thích Minh Thiện, Thượng Tọa Thích Minh Nghị, Đại Đức Thích Chánh Trí, Sư Bà Thích Nữ Tâm Thường, Ni Sư Thích Nữ Giới Hương … để giúp trại sinh học hiểu các bộ kinh cao siêu Phật Giáo.

Xin được cúi đầu ngưỡng phục trước các việc làm của tất cả quý anh chị trong kỳ trại đầu tiên.

Leave a Reply