By Craig Lewis: Senior Thai Monk Offers a Buddhist Perspective on Dealing with COVID-19


Ven. Phra Paisal Visalo. From vidyaloke.in Translation by Somboon Chungprampree Source: Buddhistdoor Global The novel coronavirus pandemic continues unabated, disrupting societies and communities, and impacting lives and livelihoods around the world. As our day-to-day lives are inundated with news headlines and media alerts elevating our stress levels, it’s all too easy to feel helpless at…

TT Thích Trí Chơn: Tâm thư gởi Covid19


Thượng Tọa thích Trí Chơn (Ảnh: Facebook) Bạn thân mến! Tôi biết bạn chẳng có tên, tuổi gì cả. Cho đến khi bạn ra đời sau gần một tháng trời, người ta vẫn tranh cãi việc đặt bạn tên gì. Cho dù gọi bạn là Covid19, CoVy, Corona, virus Wuhan, virus China hay gì đi…