Hoàng Ngọc-Tuấn: Tại Sao Gọi Là “SARS-CoV-2” và “COVID-19”?

Nhiều người Việt đồn đoán với nhau rằng Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã bị mua chuộc hoặc bị ép buộc bởi Trung Cộng để đặt tên cho loại bệnh truyền nhiễm mới này là COVID-19. Tất nhiên, loại đồn đoán này chỉ là lý thuyết âm mưu vì không ai đưa ra bất cứ bằng chứng gì về sự mua chuộc hay ép buộc của Trung Cộng.

Thật ra, từ năm 2015, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã đưa ra nguyên tắc mới trong việc đặt tên cho các loại bệnh truyền nhiễm mới phát sinh. Nguyên tắc đó là:
– Tên của một bệnh truyền nhiễm nên bao gồm những từ ngữ mô tả tổng quát, căn cứ theo các triệu chứng của bệnh (ví dụ: respiratory disease, neurologic syndrome, watery diarrhoea) và những từ ngữ mô tả đặc thù hơn khi có thông tin chính xác về hành trạng của bệnh, đối tượng bị nhiễm là những ai, mức độ trầm trọng, hay thời khí xảy ra bệnh (ví dụ: progressive, juvenile, severe, winter). Nếu vi khuẩn gây bệnh được nhận dạng, thì tên của vi khuẩn được ghép vào như một phần của tên bệnh (ví dụ: coronavirus, influenza virus, salmonella).
– Những từ ngữ nên được tránh đem vào tên của bệnh là những từ ngữ chỉ địa danh (ví dụ: Middle East Respiratory Syndrome, Spanish Flu, Rift Valley fever), tên người (ví dụ: Creutzfeldt-Jakob disease, Chagas disease), tên các loại động vật hay thực phẩm (ví dụ: swine flu, bird flu, monkey pox), những từ ngữ liên quan đến văn hoá, dân số, kỹ nghệ hay nghề nghiệp (ví dụ: legionnaires), và những từ ngữ gây hoang mang hoảng sợ không đúng cách (ví dụ: unknown, fatal, epidemic).

Nguyên tắc này nhằm làm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực đối với các quốc gia, các nền kinh tết và các dân tộc. Chẳng hạn, trước kia, tên gọi “swine flu” (cúm heo) đã gây nên những tổn thất nặng nề về kinh tế (trong việc mua bán thịt heo), và tên gọi “Middle East Respiratory Syndrome” (Hội Chứng Hô Hấp Trung Đông) đã gây nên những hiện tượng kỳ thị chủng tộc đối với người Trung Đông.
https://www.who.int/…/notes/2015/naming-new-diseases/en/

Vì thế, theo nguyên tắc này, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cùng với World Organisation for Animal Health (OIE) và Food and Agriculture Organization (FAO) của Liên Hiệp Quốc đã đặt tên cho loại bệnh truyền nhiễm mới này là COVID-19, ghép từ các chữ CO(rona)V(irus) D(isease)-(20)19.

Trước đó, Hội Đồng Quốc Tế Phân Loại Vi Khuẩn [International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)] đã đặt tên chính thức cho loại vi khuẩn mới này là “severe acute respiratory syndrome coronavirus 2”, viết tắt là SARS-CoV-2, vì nó có liên quan với loại vi khuẩn đã gây nên nạn dịch SARS năm 2003 (tức là SARS-CoV-1).

Tên vi khuẩn SARS-CoV-2 là để sử dụng trong việc xét nghiệm các triệu chứng, chế tạo vaccine và thuốc.

Tên bệnh COVID-19 là để sử dụng trong việc bàn luận phương pháp đề phòng, sự lan rộng, khả năng lây nhiễm và việc trị bệnh.
https://www.who.int/…/naming-the-coronavirus-disease…

*

Nói tóm lại, tên vi khuẩn SARS-CoV-2 (do ICTV đặt ra), và tên bệnh COVID-19 (do WHO, OIE và FAO đặt ra) hoàn toàn không có vấn đề “bị mua chuộc hoặc bị ép buộc bởi Trung Cộng”.

Leave a Reply