Nguyễn Đạt An/Hành Tinh Titanic: “Liệu pháp hàng đầu cho bệnh ảo tưởng chính là sự tuyệt vọng”.


  “THE FIRST CURE FOR ILLUSION IS DESPAIR” – Philip Elliot Slater (1927-2013), nhà văn và nhà xã hội học người Mỹ. “Liệu pháp hàng đầu cho bệnh ảo tưởng chính là sự tuyệt vọng”. Một lần nữa, tôi lại ghi lên status câu nói thời danh của ông, sau rất nhiều lần nhắc nhở…

Cafebiz: COVID-19 – Phép thử của tự nhiên, giúp chúng ta nhận ra bản chất của con người: Sự giàu có không mua được ý thức, kim tiền có lúc phải nao núng trước một cuộn giấy vệ sinh…


Covid-19 làm cho chúng ta nhận ra bản chất của con người. Sự giàu có không mua được cho bạn ý thức; quốc gia văn minh không sản sinh ra những con người hành xử văn minh; sự trục lợi của những con người sẵn sàng xem thường mạng sống đồng loại; “Fake News” –…